KAWAL SELIA & PEMATUHAN

Di sini anda boleh mendapatkan versi terkini bagi semua dokumen berkaitan kawal selia dan pematuhan. Kami menyarankan anda untuk memuat turun salinan bagi setiap dokumen dan membacanya dengan teliti supaya anda benar-benar memahami kesan bagi setiap pematuhan ini.

Sila ambil perhatian bahawa bahasa rasmi pilihan bagi semua dokumentasi sah kami adalah Bahasa Inggeris dan disediakan dalam bahasa ini.

Dasar Pendedahan Risiko

Perjanjian Pelanggan

Dasar Privasi

Borang Aduan Pelanggan

Prosedur Pengendalian Aduan

Wang Pampasan Pelabur

Dasar Pengkategorian Pelanggan

Pendedahan Dasar Kuki

Dasar Pencegahan Konflik Kepentingan

Dasar Kepada Tindakan Dalam Kepentingan Terbaik Pelanggan dan Dasar Pelaksanaan Arahan

Pillar III – Risk Management Disclosure