Ο κύριος μας στόχος:

Να είμαστε ο ιδανικός πάροχος ρευστότητας για μία ευρεία ποικιλία θεσμικών πελατών ικανοποιώντας τις συγκεκριμένες στρατηγικές τους στην αγορά.